นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ของบริษัท 123win88.com

บริษัท 123win88 ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เพราะหัวใจของการให้บริการคือความซื่อสัฅย์เป็นพื้นฐานของธุระกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งและเป็นที่ทราบกันดีว่าเว็บไซต์นั้นเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันของทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ทางเว็บไซต์จึงได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนบุคคลรวมถึงรายละเอียดต่างดังนี้

 1. การได้มาของข้อมูล

 1. 1.1 ทางเว็บไซต์ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน IP Address ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักและภายในผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์
  1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครสมาชิก
  1.3 พฤติกรรมการใช้งาน Log ของท่านจากบนแอปพลิเคชั่นของทางบริษัท

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลการใช้งาน

 1. บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

  2.1 เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
  2.2 เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท
  2.3 เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท
  2.3 เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัท อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท

 2. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตลอดช่วงเวลาในการใช้งานจนกว่าสมาชิกจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน
 3. ช่องทางการติดต่อ

  หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น ไลน์ LINE ID: @123win88
  บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
 4. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.123win88/privacy-policy/