กิจกรรมยอดเทิร์นสูงสุดประจำเดือน

รายชื่อรับรางวัลปลอบใจ

จำนวนเงินรางวัล 1000 บาท

58gfs275264 นะ
58gfs2129352 ส้ม
58gfs281091 เรข​
58gfs290525 เมล

จำนวนเงินรางวัล 700 บาท

58gfs2123026 นก
58gfs2160372 Vut

58gfs2160472 B
58gfs2154064 สรร

จำนวนเงินรางวัล 500 บาท

58gfs2116440 มล
58gfs247778 ณู
58gfs2109511 แพ็ตตี้
58gfs290471 นุ
58gfs2158296 มี่

จำนวนเงินรางวัล 300 บาท

58gfs2151761 บีบี
58gfs2145330 เต้ย
58gfs214829 ดุ๋ย
58gfs2144045 หญิง
58gfs210848 ตง
58gfs217083 แนน

จำนวนเงินรางวัล 200 บาท

58gfs2118319 Aon
58gfs2149397 มาย
58gfs228452 รุ้ง
58gfs2156189 โรส
58gfs2147934 แมน
58gfs2157907 เด
58gfs2157621 จ๊ะเอ๋

58gfs215581 จอย

จำนวนเงินรางวัล 100 บาท

58gfs288589 แก๊ก
58gfs295861 อาท
58gfs2117444 อ้อ
58gfs223983 รอเบี๊ยะห์
58gfs2143056 ก้อง
58gfs282958 หมานๆ
58gfs2108925 นุ่น
58gfs234313 อ๊อต
58gfs295249 อุ้ม

58gfs2126002 เเต๊ก

**หมายเหตุ** สามารถติดต่อรับรางวัลได้จนถึงวันที่
3 มีนาคม 2566 เวลา 19.30 น.